test22
Son Haberler
Anasayfa / İslami Forum / Kuran İlmine sahip olmak

Kuran İlmine sahip olmak

Kur’an İlmine sahip olmak

Kur’an, İslam’ın direği, şer’i hükümlerin esasıdır. Kur’an ilmi çok geniştir. Bunu tam olarak bilen Hz. Peygamberdir. Bu yüzden bilginler, müctehid için Kur’an’da hüküm ifade eden beş yüz kadar ayetin inceliklerini, özelliklerini bilmek gerekir demişlerdir. Bu ayetlerin amm-has*, mutlak* mukayyed*, nasih-mensuh, Sünnetle ilgili durumlarını bilmek gerekir. Diğer yandan Kur’an’ın geri kalan bütün ayetlerini de topluca (icmali olarak) bilmek gerekir. Çünkü Kur’an bir bütün olup parçaları birbirinden ayrılmaz. Kur’an’ın hüküm bildiren ayetlerini diğerlerinden ayırdetmek, şüphesiz bütün Kur’an’ı bilmekle mümkün olabilir.

Ebu Bekir el-Cassas (ö. 370/980) ile İbnü’l-Arabi (ö. 543/1148) gibi bilginler “Ahkamü’l-Kur’an”adlı eserlerinde hüküm ayetlerini açıklamaya çalışmışlardır. Ebu Abdillah el-Kurtubi (ö. 671 H.), “el-Cami’li Ahkami’l-Kur’an” ; es-Sabuni de, “Tefsiru Ayati’l-Ahkam” adlı eserleriyle hüküm ayetlerinin tefsirini yapmışlardır.

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*