test22
Son Haberler
Anasayfa / İslami Forum / HAŞR SURESİ SON ÜÇ AYETİ OKUMANIN FAZİLETİ

HAŞR SURESİ SON ÜÇ AYETİ OKUMANIN FAZİLETİ

HAŞR SURESİ SON ÜÇ AYETİ OKUMANIN FAZİLETİ Resulullah(sav) şöyle buyurdu:   Her kim sabahladığında üç kere: “Eûzu billahis sem…iyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allaha sığınırım).; Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.   Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/26.   Haşr suresinin son üç ayeti:   Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehul’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.   Meali:   O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir.

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*